Anhydritové podlahy

Anhydritový litý potěr

Anhydritové podlahy jsou vhodné pro pokládku jakékoli podlahové nášlapné vrstvy. Anhydritový litý potěr (ANHYMENT/AnhyLevel) je materiál na bázi síranu vápenatého s rozlivem 22-26 cm. Díky své tekutosti je mimořádně vhodný na zalití podlahového topení, kdy optimálně obejme topnou trubku a má vysokou tepelnou vodivost. Za předpokladu provedení hydroizolační stěrky lze tento materiál použít do vlhkých prostor (koupelny, WC). Není však vhodný do trvale mokrých prostor.

Anhydritový litý potěr

Obchodní označení

dle jednotlivých výrobců stavebních hmot:

TBG Pražské malty s.r.o. – ANHYMENT
CEMEX Czech Republic, s.r.o. – AnhyLevel

Pevnostní třídy:

CT-C20-F4 (pevnost v tlaku 20MPa)
CT-C25-F5 (pevnost v tlaku 25MPa)
CT-C30-F7 (pevnost v tlaku 30MPa)  

Výhody:

 • biologicky nezávadný
 • položení až 1000 m2 litého potěru za den
 • pochůznost po cca. 24 – 48 hodinách (v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí)
 • možné lití velkých ploch bez dilatačních spár
 • pevnost v tlaku min. 20 nebo 30 MPa, pevnost v tahu za ohybu min. 4 nebo 5 MPa
 • dosažená rovinatost umožňuje pokládku všech druhů nášlapných vrstev (odpadá vyrovnávání a stěrkování)
 • není třeba přípojka vody ani elektřiny
 • dokonalé obklopení topných trubek materiálu (možnost vytápění již po 7 dnech podle protokolu pro vytápění)  

Složení:

 • síran vápenatý (pojivo)
 • kamenivo o zrnitosti do 4mm
 • voda
 • chemické přísady ovlivňující zpracovatelnost nalité směsi

Potěr lze použít:

 • na separační vrstvě
 • plovoucí (na tepelné či kročejové izolaci)
 • vytápěný   

Informace o materiálu:

 • možno využít pro novostavby i rekonstrukce
 • je určený pouze pro vnitřní prostory
 • lze jej použít pro normální i zvýšenou zátěž
 • plovoucí potěr je přímo pod nášlapnou vrstvou (dlažba, koberec, PVC, parkety, lamino atd.)
 • umožňuje dosažení ideální rovinatosti podlahy s tolerancí 2 mm na 2 m
 • při samotné realizaci lze materiál čerpat z mixu na vzdálenost až 200 m nebo do výšky až 100 m
 • možnost zrychlení vysychání vytápěním potěru již po 7 dnech na teplotu 25°C (každý další den +5°c až na 55°C) 

Příprava před litím:

 • je potřeba mít dokončené omítkářské práce a rozvody instalací umístěných v podlaze
 • provést bednění v místech, kde hrozí protečení směsi (např. u schodišť, atd.)
 • zabezpečení místností proti průvanu, cirkulaci vzduchu a proti teplotám nižším než +5°C 

Příprava před litím pro vytápěný potěr:

 • je potřeba mít dokončené omítkářské práce a rozvody instalací umístěných v podlaze
 • provést bednění v místech, kde hrozí protečení směsi (např. u schodišť, atd.)
 • zabezpečení místností proti průvanu, cirkulaci vzduchu a proti teplotám nižším než +5°C
 • trubky musí být naplněny vodou a dobře přichyceny k podkladu proti zamezení vyplavání na povrch potěru před zatuhnutím     

Technické údaje dle TBG Pražské malty s.r.o.:

 

objemová hmotnost  čerstvé směsi: 2100 – 2300 kg/m3
zatvrdlé směsi: 2000 – 2200 kg/m3
objemové změny roztažnost:         0,1-0,2mm/m
smrštění:            0,1-0,2mm/m
součinitel tepelné vodivosti   min. 1,2 W/m.K
koeficient dálkové roztažnosti 0,012 mm/m.K
pochůznost po cca 2 dnech (v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí)
zatížitelnost (50% max. hodnoty) po cca 5 dnech (v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí)
hořlavost nehořlavá látka (třída hořlavin A1)