Skladba systému litých podlah

Prvky litých podlah a vysvětlení pojmů

  • Samonivelační anhydritový potěr je náhradou za klasické betonové, podlahové betonové potěry a podlahové mazaniny. Není jej potřeba dále vyrovnávat, díky jeho samonivelačním vlastnostem. Na výsledný povrch je možné provádět pokládku jakékoli finální nášlapné vrstvy.
  • Obvodová dilatační páska odděluje veškeré vertikální konstrukce od podlahy a je vždy součástí každého potěru.
  • Separační fólie oddělluje vrstvy litého potěru u ostatních skladebných vrstev podlah a používá se ve všech případech kromě kontaktního potěru.
  • Kročejová izolace se používá pro útlum kročejového hluku a vzduchové neprůzvučnosti a to zejména tehdy, pokud je v objektu nutné dodržení normových hodnot .
  • Cementová litá pěna s polystyrenem slouží jako podklad pro samonivelační litý potěr.
Cementová litá pěna + litý potěr - vytápěný
Cementová litá pěna + litý potěr - vytápěný
Cementová litá pěna + litý potěr - plovoucí na klenbě
Cementová litá pěna + litý potěr - plovoucí na klenbě
Cementová litá pěna + litý potěr - plovoucí na dřevěné konstrukci
Cementová litá pěna + litý potěr plovoucí na dřevěné konstrukci
Cementová litá pěna + litý potěr - plovoucí
Cementová litá pěna + litý potěr - plovoucí
Anhydritový litý potěr - vytápěný
Anhydritový litý potěr - vytápěný
Anhydritový litý potěr - plovoucí
Anhydritový litý potěr - plovoucí
Anhydritový litý potěr na separační vrstvě
Anhydritový litý potěr na separační vrstvě