Lité podlahy

Lité podlahy a jejich výhody

Lité podlahy – anhydritový, nebo cementový samonivelační potěr jsou vhodnými materiály pro podlahové topení. Jejich výhodou oproti zavlhlé směsi (betonovému potěru) je to, že litý potěr zcela obejme otopnou rouru a dochází tak k dokonalému přenosu tepla. Zavlhlá směs neobejme trubku tak dobře a vznikají tam vzduchové mezery – tím dochází k menšímu přenosu a snižuje se tak výkonnost topení o 15-20%.

Broušení šlemu a dilatační páska

Lité podlahy (potěry) je nutné vždy přebrousit před nalepením finální podlahové vrstvy. Doporučujeme, aby si povrch přebrousil přímo podlahář, který ručí za odtrhnutí nášlapné vrstvy od potěru. Tímto se také vyhnete dvojímu broušení, a tím dvojímu placení.  Pokud byste totiž po našem přebroušení prováděli na ploše podlahy další stavební práce, podlahář si bude muset povrch znovu přebrousit

Dilatační pásky by se měly oříznout až s hranou finální nášlapné vrstvy tak, aby nášlapná vrstva s litým potěrem byla stále plovoucí. Potom nedochází k přenosu hluku do stěn a dilatační pohyb zůstává zachován.

Litá podlaha – realizace

Pokud si objednáte litou podlahu u nás, přijede za Vámi náš technik, který vše zaměří a poradí Vám s technickými náležitostmi v místě stavby, stanoví postup lití a spočítá přesně požadovanou dávku lité směsi. V den lití je technik s realizační partou přítomen na stavbě.

Připravíme pro Vás realizaci od samého počátku nebo vstoupíme do procesu i ve fázi částečné připravenosti. Jaké jsou tedy možnosti:

  1. Realizace celého souvrství:
    Při první návštěvě u Vás technik zaměří souvrství a dohodne s Vámi optimální tloušťku polystyrénu. Následně objednáme polystyrén, jehož dodací lhůta je 7-14 dní. Po jeho položení do poslední vrstvy se po celém obvodu stěn přichytne okrajový izolační dilatační mirelonový pás s folií.Poté se položí poslední vrstva, na kterou se umístí separační folie, spoje se přelepí a překryje se folie od dilatace.V další fázi objednáme litý potěr, který se na místě čerpá dieselovým čerpadlem a pomocí gumových hadic se rovnoměrně roznáší na litou plochu do určené výšky. Nalitý materiál se na kříž zavlní (zavibruje) a v určených místech se vloží rozdělovací/dilatační profil. Na konci zakázky po sobě samozřejmě provedeme úklid.Dva dny po realizaci za Vámi technik opět přijede a poradí Vám, jak nejlépe prostory větrat. Poté dojde k finálnímu předání zakázky.
  2. Máte již položený polystyrén:
    Před samotnou realizací k Vám přijede technik, který zaměří a zkontroluje tloušťky tak, aby se zbytečně nelilo velké množství směsi, a dohodne s Vámi vše potřebné. Lití pak probíhá jako v případě celého souvrství.
  3. Lití na podlahové topení:
    Před samotnou realizací k Vám přijede technik, který zaměří a zkontroluje tloušťky tak, aby se zbytečně nelilo velké množství směsi, a dohodne s Vámi vše potřebné. V den lití provedeme i drobné úpravy, pokud bude potřeba.V případě podlahového topení doporučujeme, aby topení bylo napuštěno a natlakováno vodou, aby otopné trubky neměly tendenci vyplavávat nahoru. Lití pak probíhá jako v případě celého souvrství.